Vycházkový okruh okolím Nýrska – 20km

Délka: 20km

Symbol: modré psaníčko

Infocentrum Nýrsko – Pajrek – vrch Hraničář – Uhliště – Chudenín – Hadrava – Bystřice nad Úhlavou – Nýrsko

Začínáme u Informačního centra v Nýrsku. Odbočujeme směrem vlevo společně se zelenou turistickou značkou. Projdeme malým parkem ke křižovatce turistických cest. Dále pokračujeme společně po modré turistické značce k můstku. Zde odbočíme vpravo podél řeky Úhlavy. Po 1 km odbočíme vpravo přes lávku a mezi zahrádkami pokračujeme přes lávku říčního náhonu směrem k Bystřické kapli.

Poutní kaple Nejsvětější Trojice nad Bystřicí byla postavena Divišem Albrechtem Kocem a svěcena r. 1669. Je pozoruhodná půdorysem, který tvoří pravidelný šestiúhelník. Střechu zakončuje věžička se zvonem. Nabízí překrásný výhled do širokého okolí na hraniční hory Domažlicka a Klatovska. Kaple má připomínat slavné vítězství nad německými křižáky na močálovitých lukách mezi Nýrskem a Hodousicemi za panování Jiřího z Poděbrad dne 15. října 1468. Klatovští a Domažličtí pod vedením Racka Janovského z Janovic a na Pajrece svedli se silnějším křižáckým vojskem tuhý boj, v němž nepřítele porazili. Mnoho jich padlo v boji, mnoho se jich dostalo do zajetí a vítězům se podařilo získat bohatou kořist. Korouhev pana Nothafta zůstala po mnohá léta na památku v klatovském kostele a jeden ze vzácných zajatců, pan Hyncík Pluh, se musel vykoupit tisícem velkých měr soli.

Od kaple sestoupíme kolem bystřického zámku, který se nachází ve špatném stavu. Od něj 200 m napravo se nalézají dva rybníky. Vrátíme se zpět kolem stavení s půvabnými barokními štíty a pokračujeme přes lávku řeky Úhlavy polní cestou k Hadrově. Zde na okraji lesa je pěkný výhled na Nýrsko a okolí. V Hadrově stojí 315 let stará lípa, která vyrůstá z dřevěné budky. Po asfaltové cestě pokračujeme do Chudenína. Ve vsi se nachází kaple zasvěcená Panně Marii a 300 let stará lípa.

Dále jdeme společně se žlutou turistickou značkou do Uhliště. Ve vsi odbočíme vlevo a dostáváme se na hlavní silnici. Míjíme benzínovou pumpu a restauraci „U smrku“, kde je výborná kuchyně. Vydáme se směrem na Skelnou Huť. Ve vrcholu stoupání odbočujeme vpravo na polní cestu. Po 400 metrech odbočujeme vlevo k samotám nad Skelnou Hutí a pokračujeme směrem k Hraničáři. Zde cesta přechází v pěšinu a naskytne se zajímavý výhled na Klatovskou kotlinu. Jdeme kolem horské usedlosti Suchý Kámen a dále lesem. Pak odbočujeme vlevo nahoru na vrchol Hraničáře. Odtud je pěkný pohled na Český les, Čechov, Kdyňsko. Dále vystoupíme lesní cestou na Hraničář (833 m). Zde je možné posezení a zápis do vrcholové knihy, případně vrcholové razítko. Po krátkém úseku zpět pokračujeme ke zřícenině hradu Pajrek. Cestou můžeme zastavit u mohutného chráněného smrku. Odtud jdeme společně modrou turistickou značkou kolem bývalého rekreačního střediska Suchý Kámen na zříceninu hradu Pajrek.

Pokračujeme sestupem k bývalé ptačí rezervaci. Tady za pozornost stojí jedno z největších mravenišť v naší oblasti. Okruh nás zpět vede kolem Lesního divadla k Informačnímu středisku v Nýrsku. Okruh je možné v případě potřeby zkrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>